Communicatie

Op SALTO-school Reigerlaan werken we vanuit de driehoek Kind, Leerkracht en Ouder.  Wij streven naar een open en ontspannen contact met de ouders. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich herkennen binnen de school en zich thuis voelen. Ouders hebben onderling contact tijdens het halen en brengen van de kinderen en tijdens formele en informele bijeenkomsten. De leerkracht staat open voor gesprekken met ouders ook, buiten de geplande ouder gesprekken om. Als ouder kun je deelnemen aan de medezeggenschapsraad. Zo kun je inspraak hebben in ontwikkelingen, vormgeving en besluitvorming.

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

BasisOnline Ouderportaal
Als SALTO-school Reigerlaan willen we de communicatie met u als ouder/verzorger makkelijker maken; we maken daarom gebruik van het BasisOnline Ouderportaal.
Met dit ouderportaal hebt u relevante documenten, groepsnieuws, foto's, ziekmelden, het plannen van oudergesprekken en de schoolkalender altijd overzichtelijk bij de hand op uw computer, tablet of telefoon (d.m.v. de app 'Ouderportaal').
Het ouderportaal houdt rekening met de veiligheid en privacy van  kind(eren); alle gegevens en communicatie binnen het Ouderportaal worden versleuteld. Klik hier om door te gaan naar het ouderportaal van Reigerlaan. 

Vanaf mei 2023 zal deze app vervangen worden door de applicatie PARRO.


Reigerbulletin
Verder ontvangen ouders/verzorgers ons digitaal mededelingenblad via Ouderportaal één keer in de twee weken. Daarin staan belangrijke gebeurtenissen, data of vragen vanuit school vermeld.

Schoolgids
Brede informatie krijgen de ouders door deze schoolgids. Ouders/verzorgers ontvangen de schoolgids digitaal en deze staat ook op de schoolsite. Een papieren exemplaar is op aanvraag op school te verkrijgen.

Schoolplan
Meer gedetailleerde en onderwijs technische informatie staat in het schoolplan. Dit is het verantwoordingsdocument van de school naar het bestuur en de rijksinspectie. 

Schoolkalender
Jaarlijks wordt er een schoolkalender met daarop belangrijke data en praktische informatie gemaakt. Deze schoolkalender is te vinden van onze website, of op aanvraag als geprinte versie te krijgen op school.

Informatiebrief bij start schooljaar
Bij aanvang van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers een informatiebrief per leerjaar. In deze brief staat de belangrijkste informatie over wat er staat te gebeuren tijdens het schooljaar.
Inlog BasisOnline Ouderportaal