Schooltijden

Binnen SALTO-school Reigerlaan gelden voor alle groepen dezelfde schooltijden:

 
Maandag:  08:30 uur tot 12:00 uur  en 12:45 uur tot 14:30 uur   
Dinsdag: 08:30 uur tot 12:00 uur  en 12:45 uur tot 14:30 uur  
Woensdag: 08:30 uur tot 12:30 uur  
Donderdag:  08:30 uur tot 12:00 uur  en 12:45 uur tot 14:30 uur  
Vrijdag:  08:30 uur tot 12:00 uur  en 12:45 uur tot 14:30 uur   

Op SALTO-school Reigerlaan gaan kinderen volgens een continurooster naar school. Dit betekent dat de lunch en het buitenspelen onderdeel uitmaken van de schooltijd. Kinderen gaan tussen de middag niet naar huis.

We willen graag op tijd met de les beginnen.
De kinderen uit de groepen 1-2 worden op het schoolplein opgehaald door de leerkrachten.
Voor de groepen 3 t/m 8 gaat om 8.25 uur de schoolbel als teken dat de kinderen naar binnen kunnen komen. 

De kinderen uit de groepen 3, 6, 8 gebruiken de ingang aan de Reigerlaan.
De kinderen uit de groepen 4, 5, en 7 gebruiken de ingang aan de Fazantlaan.

De deuren van het spilcentrum zijn gedurende de dag gesloten. Bij de ingang aan de Fazantlaan hangt een intercom waarbij u toegang kunt krijgen tot de school en Korein. 


Vakantie en vrije dagen in schooljaar 2022 - 2023

Dit schooljaar zijn er de volgende vakanties en vrije dagen.
Vakanties: 
 • Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober
 • Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari
 • Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 26 februari
 • Meivakantie 22 april t/m 7 mei
 • Junivakantie 10 juni t/m 18 juni
 • Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus
Voor alle vakanties, met de herfstvakantie als uitzondering, geldt dat de kinderen op de laatste vrijdag voor de vakantie, om 12.30 uur uit zijn.

Vrije dagen: 
 • 5 december 2022 studiedag
 • 7 april 2023 studiedag
 • 10 april 2023 2e paasdag
 • 18 - 19 mei 2023 Hemelvaart
 • 29 mei 2023 2e pinksterdag
Inlog BasisOnline Ouderportaal