De reigerlaan door de jaren heen.
Na een heel aantal jaren in de binnenstad gezeten te hebben werd in 1915 het pand aan de Reigerlaan betrokken. Al vanaf het eerste begin zijn er prentbriefkaarten van de Reigerlaan bekend die men elkaar toen kon toesturen. Het pand stond in de eerste jaren nog te midden van de velden. Dit is ook bij de oudste foto's duidelijk zichtbaar. De huizen aan de Reigerlaan waren toen nog niet gebouwd!